150 jaar muziekvereniging De Ware Eendracht Vlezenbeek

150 jaar geleden kwamen 25 muzikanten bij elkaar om de K.F. De Ware Eendracht Vlezenbeek op te richten en sindsdien wordt de gemeente gevuld met de klanken van de fanfare. De vereniging heeft zowel hoogtepunten als een zwaar dieptepunt gekend. Dit jaar zal de 150ste verjaardag rijkelijk gevierd worden en is er zelfs een jubileumbier, Nummer 13, gecreëerd.

Muziek was 150 jaar geleden de hobby bij uitstek. “In 1872 werd de fanfare opgericht. Op dat moment waren er 55 fanfares, 195 harmonieorkesten en 131 zangkoren in Vlaanderen omdat er niks anders te doen was. Nu is er een heel aanbod aan vrije tijdsbesteding maar toen was er niks anders en werd de fanfare een echt dorpsgebeuren. De muzikanten kochten toen zelf hun instrument en dat was interessant want zo kon de voor de fanfare meteen van start gaan met 25 muzikanten”, vertelt voorzitter Pierre Walravens

(lees verder na de foto)

In 1972 kreeg de vereniging een zware klap in het gezicht. “Toen de fanfare 100 jaar bestond kende we een moeilijke periode. Normaal gezien repeteerde ze toen in een herberg maar die ging dicht en de vereniging verloor zijn repetitie lokaal. Verschillende muzikanten zijn toen vertrokken en er bleven er in totaal maar een vijftal over. De bijeenkomsten werden toen georganiseerd in een café maar daar draaide het meer om kaarten dan om muziek maken”, aldus Pierre Walravens.

Gelukkig begon de fanfare in 1975 met een kraak nieuwe lei. Met het nieuwe bestuur onder het voorzitterschap van Pierre Lichtert, samen met Willy De Cuyper en Renaat Tisseghem is er terug leven geblazen in de vereniging.

(lees verder na de foto)

Nu, na 150 jaar, bestaat de fanfare nog steeds maar de vereniging wil de term fanfare niet meer gebruiken. Pierre Walravens: “Wij zijn vanaf nu een muziekvereniging omdat we de samensmelting zijn van een fanfare en een harmonie. Wij staan open voor zowel koper- als houtinstrumenten en elke muzikant is dus bij ons welkom."

Ook in de toekomst is er geïnvesteerd. “De jeugd is onze toekomst en daarom willen we investeren in onze jonge muzikanten. Via onze Fanfare School kunnen leerlingen na twee jaar notenleer al aan de slag met een instrument naar keuze en daarnaast is er de gelegenheid om samen te spelen in de jeugdband. Beide krijgen toonmomenten om te laten zien wat ze kunnen. De bedoeling van beide groepen is om later door te stromen naar de fanfare zelf en zo nog eens 150 jaar door te gaan”, aldus Pierre Walravens.

Wie meer wil weten over de muziekvereniging kan terecht op hun Facebookpagina: https://www.facebook.com/dewareeendrachtvlezenbeek

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?