10 werkdagen rouwverlof voor ambtenaren en onderwijspersoneel

Het personeel van de Vlaamse Overheid, de provincies, de lokale besturen én het onderwijs krijgt recht op 10 werkdagen rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. Momenteel hebben de personeelsleden van lokale overheden, de Vlaamse overheid en het onderwijspersoneel recht op 4 werkdagen rouwverlof. De nieuwe regeling zal ook gelden voor pleegouders in het kader van langdurige pleegzorg. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Onderwijs Ben Weyts willen zo extra tijd en ademruimte geven als er zich een drama voordoet. “Afscheid nemen is zwaar. Deze uitbreiding van het rouwverlof kan die pijn niet wegnemen, maar zorgt er wel voor dat nabestaanden meer tijd krijgen om op adem te komen”, aldus de ministers.

Het personeel van de Vlaamse Overheid, de provincies, de lokale besturen en het onderwijs heeft op dit moment recht op 4 werkdagen rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind. In de praktijk doen heel wat mensen daarnaast ook beroep op ziekteverlof of een ander verlofstelsel, omdat 4 dagen zeer beperkt zijn wanneer het gaat om het verlies van een geliefde of kind. Er was bovendien tot nu geen goede regeling voor wie een pleegkind of een pleegouder verliest.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Onderwijs Ben Weyts breiden het rouwverlof voor de personeelsleden van lokale overheden en de Vlaamse overheid en het onderwijs nu uit naar 10 werkdagen voor wie zijn kind, pleegkind of partner verliest.

De nieuwe regeling biedt niet enkel meer rouwdagen, maar voorziet ook in meer flexibiliteit. De eerste drie dagen zijn namelijk op te nemen tussen het overlijden en de begrafenis, maar de overige zeven dagen zijn vrij te kiezen in het jaar na het overlijden. Daarnaast zullen de personeelsleden die hun pleegouder verliezen, voor het eerst recht krijgen op 4 werkdagen rouwverlof zoals het geval is bij het verliezen van een biologische ouder.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Het verlies van een dierbare heeft een serieuze impact. Daar hebben we het afgelopen jaar met z’n allen vaker bij stilgestaan. In de nieuwe regeling werken we het verschil weg tussen kinderen en pleegkinderen. Daarnaast bieden we nabestaanden meer tijd en flexibiliteit om verlies te verwerken. Een verwerkingsproces gaat vaak gepaard met het afwisselen van goede en minder goede dagen, zoals bijvoorbeeld de verjaardag van een overleden partner. In de toekomst krijgen personeelsleden meer vrijheid om de verlofdagen in te zetten op dagen die ze zelf kiezen.”

“Mensen moeten na een verlies ruimte krijgen om even voorrang te geven aan wat echt belangrijk is”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts. “De uitbreiding van het rouwverlof is in het onderwijs extra complex, omdat leerkrachten vervangen moeten worden wanneer ze langere tijd afwezig blijven. Toch willen we dit absoluut doen: leerkrachten verdienen dit extra rouwverlof. Dit is een erkenning van het enorme verdriet dat samengaat bij het verlies van een kind of een partner.”

Er komt ook een aanpassing van de begrafenisvergoeding voor al het personeel dat onder het Vlaams personeelsstatuut valt. Die vergoeding, die tegemoetkomt in de kosten van een begrafenis, bleef tot nu toe voorbehouden voor partners of erfgenamen. Deze regeling houdt onvoldoende rekening met de huidige maatschappelijke realiteit. In de toekomst zal bijvoorbeeld ook een vriendin die de kosten draagt voor de begrafenis van een overleden ambtenaar kunnen rekenen op deze vergoeding.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?