Schepdaalnaren vragen ... én krijgen aangepaste dorpskern

Het burgerinitiatief 'Herinrichting dorpskern Schepdaal' was absoluut geen maat voor niets. Het Dilbeeks college van schepenen en burgemeester heeft immers al verschillende voorstellen goedgekeurd voor uitvoering.

De actuele lay-out van de dorpskern van Schepdaal beantwoordt volgens heel wat inwoners niet meer aan de behoeften van vandaag. De afgelopen maanden werkten enkele dorpsbewoners een vernieuwingsplan uit dat eind vorig jaar besproken werd op een informatieavond. Zo'n 120 Schepdaalnaren schoven mee aan tafel en gaven op die manier een duidelijk signaal naar het gemeentebestuur. [Archief : Schepdaalnaren nemen heft in eigen handen]
Uit die infoavond en een nadien gevoerde enquete werden uiteindelijk dertig concrete voorstellen gefilterd. [Archief : Dertig concrete ideeën voor een leefbaar Schepdaal centrum]

Goedkeuring

Die voorstellen werden op hun beurt doorgestuurd naar het gemeentebestuur. Na enkele gesprekken met de bevoegde schepen Stijn Quaghebeur (N-VA) en Anneleen Van den Houte (N-VA) en mobiliteitambtenaar Ilse Eylenbosch werd een actieplan uitgewerkt dat al werd goedgekeurd op het schepencollege. Het gaat om volgende punten :

- Voetpaden worden op diverse plaatsen heraangelegd of verbreed
- Er wordt een overleg gepland met De Lijn tot het bekomen van afschaffing of verplaatsing van enkele bushaltes.
- Invoeren van éénrichtingverkeer in een deel van de Em-Eylenboschstraat met snelheidsremmende maatregelen en duidelijke parkeervakken (testopstelling)
- Verkeerstellingen op diverse plaatsen in de dorpskern .. voor, tijdens en na de test-opstelling
- Herinrichting van het kruispunt Dreef en Geraarsbergsestraat
- Herinrichting van het kruispunt Geraardsbergsestraat en Em-Eylenboschstraat
- Gedeeltelijke éénrichtingverkeer in de Kerkhofstraat (testopstelling)
- Inrichten van een kiss & ride zone aan de kerk
- Inrichten van een schoolstraat ter hoogte van basisschool de Klimop

Blauwe zone

Het invoeren van een blauwe zone in bepaalde delen van de dorpskern, waarbij het parkeren wordt beperkt tot maximum 2 uur, zal worden voorgelegd op de gemeenteraad van de maand mei.

Volgende zaken zullen ook worden opgenomen in een studie-opdracht:
- Herinrichting van het marktplein van Schepdaal
- Definitieve herinrichting van de Em-Eylenoschstraat (na evaluatie van de test-opstelling)
- Nieuwe fietsbrug over de spoorweg

Budgetten

"We zijn tevreden dat de Dilbeekse politiek op korte termijn aan de slag gaat met enkele van de ideeën die werden voorgesteld door de Schepdalenaren", klinkt het bij de werkgroep 'herinrichting dorpskern Schepdaal". "We hopen dat weldra de budgetten worden vrij gemaakt om een studiebureau aan te stellen tot het concreet verder uittekenen van de dorpskern. Want alleen zo bouwen we aan een dorp voor onze kinderen van morgen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?