Zoeken

Resultaten nieuws

Windkatern van milieuraad pleit voor windenergie in Lennik

Op om 05:08
LENNIK – Vandaag viel in Lennik de Windkatern 1 over “Windenergie in Lennik” in de bus. De milieuraad geeft met dit document meer uitleg over een mogelijk project in de gemeente. In de inleiding legt de milieuraad uit waarom er in Lennik best gekozen wordt voor coöperatieve windenergie. Uit een studie is gebleken dat  …
Lees meer

EU Commissaris voor Energie Oettinger vraagt bindende hernieuwbare …

Op om 15:43
EUROPA - De Energie Roadmap 2050 van de Europese Commissie toont aan dat met een zeer hoog aandeel hernieuwbare energie - tot 97% in de elektriciteitsverbruik - de totale kosten gelijk zou zijn als in alternatieve scenario’s met minder koolstof of een ‘business as usual’ scenario. Daarbij komt in 2050 zowat de helft van het …
Lees meer

Grootste windturbinepark van Vlaanderen (23 MW) operationeel

Op om 00:22
VLAAMS-BRABANT – Op de grens tussen Limburg en Vlaams-Brabant zijn vandaag 10 nieuwe windturbines in gebruik genomen. Burgers tekenden in op bijna 3 miljoen euro aan deelbewijzen Na 135 dagen bouw, geteld van de levering van de eerste mastonderdelen begin juli  tot de netkoppeling van de laatste windmolen, zijn vandaag de 10 nieuwe …
Lees meer

Het aantal windturbines in Vlaanderen kende in 2011 een zeer sterke groei

Op om 01:35
VLAANDEREN - In 2011 nam het aantal windturbines in Vlaanderen sterk toe. Terwijl er in 2010 slechts 10 windturbines bij kwamen, werden er in 2011 niet minder dan 41 geïnstalleerd. Hierdoor zijn er nu 191 windturbines in Vlaanderen met een totaal vermogen van 341,7 MW. Deze toename ging gepaard met een investering van 150 miljoen euro die merendeels in …
Lees meer

Begrotingswijziging LVB goedgekeurd tegen voorstel van coalitiepartner Lennik …

Op om 07:50
LENNIK – Op de Lennikse gemeenteraad werden maandagavond twee voorstellen voor begrotingswijzigingen van de coalitiepartners Lennik 2000 en schepen Eddy Warrand enerzijds en van LVB (Open-VLD anderzijds voorgelegd omdat het schepencollege erover grondig oneens was. Het voorstel van LVB haalde het. De gemeenteraad keurde ook een voorstel van de …
Lees meer

Nieuwe namen kandidaten bekend gemaakt op Valentijnsreceptie LEF (met …

Op om 22:12
LENNIK – De jongste Lennikse politieke partij LEF hield deze middag haar eerste Valentijnsreceptie. Eddy Warrand schetste hoe het allemaal begon en noemde al enkele kandidaten die al zeker op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zullen staan. De receptie werd gehouden in de sfeervolle lokalen van Huis Vossen. Bij een gepaste drank en …
Lees meer

"Het is in Eizeringen te stil voor windturbines" (Audio)

Op om 06:48
LENNIK – VZW Eizeringen Leeft liet metingen uitvoeren waaruit zou blijken dat het niet mogelijk is om in Eizeringen windturbines te bouwen op plaatsen die door de gemeente zijn aangeduid. Schepen van Leefmilieu Geert De Cuyper wil eerst de resultaten van de metingen bestuderen. De Vlaamse regering heeft in juli nieuwe milieuvoorwaarden voor …
Lees meer

Groepen uit het middenveld ondertekenen charter Duurzame Energie en planten …

Op om 21:41
GOOIK – Afgevaardigden van een vijftien verenigingen hebben zondag het Pajottenlands charter voor duurzame energie ondertekend. Ze hebben ook, symbolisch een eigen windmolen opgericht op het domein van het educatief centrum Paddenbroek.. Met het “Kyoto in het Pajottenlandproject” worden concrete acties uitgevoerd rond duurzame …
Lees meer

ACV pleit voor windturbines in het Pajottenland

Op om 20:11
PAJOTTENLAND - Recent weigerde de deputatie van de provincie Vlaams Brabant de vergunning voor het plaatsen van windturbines in de gemeente Pepingen. Het ACV toonde zich al herhaaldelijk voorstander van een sterke toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, o.m. via windturbines. Dit standpunt werd o.a. bevestigd op het nationaal ACV-congres …
Lees meer

Tegenwind voor tegenstanders Eizeringse windturbines

Op om 04:07
EIZERINGEN – Een bewoonster van Eizeringen heeft klacht ingediend tegen een bord van de actiegroep die opkomt tegen eventuele windturbines van het Lennikse gehucht.  De groep plantte tientallen gelijkaardige borden neer maar krijgt nu zelf tegenwind van Eizeringenaren die  voorstanders zijn van elektriciteitsproductie met windmolens in hun buurt. De …
Lees meer

Inwoners kunnen investeren in windturbine

Op om 23:45
PEPINGEN - De firma Enervest wil zes windturbines bouwen op de grens tussen Pepingen en Saintes. Daarvan komen er drie op het grondgebied van Bogaarden. Via Pajopower zullen inwoners van het Pajottenland kunnen participeren in één van de turbines. Enervest voerde al een reeks studies uit rond de inplanting van de zes windeturbines. Er zou zich naar de …
Lees meer

FC Kapelle onderzoekt groene veldverlichting

Op om 18:29
SINT-ULRIKS-KAPELLE - Voetbalclub FC Kapelle Sport laat momenteel onderzoeken of het mogelijk is om de stroom van hun veldverlichting in de toekomst te laten opwekken door windenergie. De eerste windmetingen zijn alvast positief, ondanks een ongunstige ligging op de kaart van Windplan Vlaanderen. De club hoopt het revolutionaire plan te doen slagen, en wil …
Lees meer

Actievoerders tegen windmolens verenigen zich

Op om 18:10
ROOSDAAL / LIEDEKERKE - De inwoners van Roosdaal en Liedekerke die bezorgd zijn om de plannen van Ecopower om vier grote windmolens in te planten op de grens tussen beide gemeenten hebben zich verenigd in het actiecomité Leefbaar Liedekerke Roosdaal. "Ons actiecomité is bezorgd over de schadelijke effecten van windturbines op de gezondheid van …
Lees meer

Bouwkamp in Hof te Hamme in Vollezele

Op om 04:06
VOLLEZELE - In november 2009 kochten twee koppels heel impulsief de prachtige vierkantshoeve Hof te Hamme in Vollezele en er ontkiemden vele ideetjes en plannen. Op 18 juli start er een bouwkamp. Deze zomer van 18 juli tot 8 augustus wordt er op de hoeve een open ecologisch bouwkamp, annex minifestivalletje georganiseerd.  Er is ook een avondprogramma op …
Lees meer

Merchtem gaat voor windenergie

Op om 01:37
MERCHTEM –  De meerderheidsfractie van Merchtem besliste dat er minstens vijf windturbines komen in Merchtem. Met deze beslissing gaat de gemeente voluit voor milieuvriendelijke energie. “De milieuraad zal het project samen met het college uitwerken”, zegt burgemeester Eddie De Block. “De belangrijkste criteria waarmee rekening zal worden gehouden …
Lees meer

Warm en koud voor windmolens in Eizeringen

Op om 16:58
LENNIK - Zowat 150 inwoners van Eizeringen en omgeving hebben woensdagavond een eerste infoavond over het Lennikse windmolenproject bijgewoond in de feestzaal op het Nelleken. De gemeente wil binnen de drie jaar alle Lennikse gezinnen van windenergie voorzien en wil drie molens plaatsen langs de Edingsesteenweg in Eizeringen. Bruno Moens, die een thesis …
Lees meer

Resultaten agenda

Er werden geen agendapunten met de gekozen zoekopdracht gevonden.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?