Zoeken

Resultaten nieuws

Provincie geeft groen licht voor 6 windturbines in Beersel en St.-Pieters-Leeuw

Op om 15:22
BEERSEL / SINT-PIETERS-LEEUW - De provincie Vlaams-Brabant keurde een milieuvergunning goed voor een nieuw windturbinepark met zes windturbines langs het kanaal Brussel-Charleroi in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant gaf groen licht voor een milieuvergunning voor de uitbating van zes windturbines door …
Lees meer

"Het is in Eizeringen te stil voor windturbines" (Audio)

Op om 06:48
LENNIK – VZW Eizeringen Leeft liet metingen uitvoeren waaruit zou blijken dat het niet mogelijk is om in Eizeringen windturbines te bouwen op plaatsen die door de gemeente zijn aangeduid. Schepen van Leefmilieu Geert De Cuyper wil eerst de resultaten van de metingen bestuderen. De Vlaamse regering heeft in juli nieuwe milieuvoorwaarden voor …
Lees meer

Natuurpunt-Mol: Waarom windturbines in Lennik?

Op om 17:13
LENNIK - In haar ledentijdschrift "Mol-nieuws" legt Natuurpunt uit waarom er volgens haar windturbines noodzakelijk zijn in het Pajottenland. “Waarom moeten er in Lennik en ook elders in het Pajottenland windturbines komen of anders gezegd waarom gedecentraliseerd duurzame energie opwekken?”. Met de regelmaat van de klok worden …
Lees meer

Maurice Brouckaert berekent dat er wel windturbines kunnen komen in Eizeringen …

Op om 02:22
LENNIK – Maurice Brouckaert uit Eizeringen vond, aan de hand van een computerprogramma,  plaatsen waar er in Eizeringen windturbines kunnen ingeplant worden zonder hinder te veroorzaken voor de bewoners. Hij weerlegt daarmee de bewering van enkele inwoners van het gehucht, dat het in Eizeringen te stil is om, volgens de verstrengde normen van het …
Lees meer

Het aantal windturbines in Vlaanderen kende in 2011 een zeer sterke groei

Op om 01:35
VLAANDEREN - In 2011 nam het aantal windturbines in Vlaanderen sterk toe. Terwijl er in 2010 slechts 10 windturbines bij kwamen, werden er in 2011 niet minder dan 41 geïnstalleerd. Hierdoor zijn er nu 191 windturbines in Vlaanderen met een totaal vermogen van 341,7 MW. Deze toename ging gepaard met een investering van 150 miljoen euro die merendeels in …
Lees meer

Provincie weigert windturbinepark Pepingen

Op om 17:18
PEPINGEN - De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant weigerde de milieuvergunning voor de uitbating van een windturbinepark in Pepingen. De drie aangevraagde windturbines zijn niet aanvaardbaar op ruimtelijk en landschappelijk vlak. Het bedrijf EnerVest Project had op 21 juni een aanvraag voor een milieuvergunning ingediend bij de provincie …
Lees meer

ACV pleit voor windturbines in het Pajottenland

Op om 20:11
PAJOTTENLAND - Recent weigerde de deputatie van de provincie Vlaams Brabant de vergunning voor het plaatsen van windturbines in de gemeente Pepingen. Het ACV toonde zich al herhaaldelijk voorstander van een sterke toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, o.m. via windturbines. Dit standpunt werd o.a. bevestigd op het nationaal ACV-congres …
Lees meer

Windkatern van milieuraad pleit voor windenergie in Lennik

Op om 05:08
LENNIK – Vandaag viel in Lennik de Windkatern 1 over “Windenergie in Lennik” in de bus. De milieuraad geeft met dit document meer uitleg over een mogelijk project in de gemeente. In de inleiding legt de milieuraad uit waarom er in Lennik best gekozen wordt voor coöperatieve windenergie. Uit een studie is gebleken dat  …
Lees meer

Grootste windturbinepark van Vlaanderen (23 MW) operationeel

Op om 00:22
VLAAMS-BRABANT – Op de grens tussen Limburg en Vlaams-Brabant zijn vandaag 10 nieuwe windturbines in gebruik genomen. Burgers tekenden in op bijna 3 miljoen euro aan deelbewijzen Na 135 dagen bouw, geteld van de levering van de eerste mastonderdelen begin juli  tot de netkoppeling van de laatste windmolen, zijn vandaag de 10 nieuwe …
Lees meer

Actiecomité LeefbaarLiedekerkeRoosdaal wacht al meer dan jaar op duidelijkheid

Op om 14:37
ROOSDAAL / LIEDEKERKE - Leefbaar Liedekerke Roosdaal, een actiecomité dat zich verzet tegen de inplanting van een windturbinepark op de Cathemlindeweg op de grans van Liedekerke met Roosdaal, wil dat de Roosdaalse partijen eindelijk een duidelijk standpunt innemen over dit project. "Meer dan een jaar geleden overhandigden wij aan de …
Lees meer

Beersel geeft gunstig advies voor windturbines in Lot

Op om 05:54
LOT - Het gemeentebestuur van Beersel gaf een positief advies voor de bouw van vier windmolens in Lot. Er kwamen amper vijf bezwaarschriften binnen. De coöperatieve Ecopower wil samen met Colruyt in Sint-Pieters-Leeuw en Lot zes windturbines neer te poten langs het kanaal Brussel-Charleroi. Het openbaar onderzoek in de gemeente Beersel …
Lees meer

Groepen uit het middenveld ondertekenen charter Duurzame Energie en planten …

Op om 21:41
GOOIK – Afgevaardigden van een vijftien verenigingen hebben zondag het Pajottenlands charter voor duurzame energie ondertekend. Ze hebben ook, symbolisch een eigen windmolen opgericht op het domein van het educatief centrum Paddenbroek.. Met het “Kyoto in het Pajottenlandproject” worden concrete acties uitgevoerd rond duurzame …
Lees meer

3,5 % van de Lennikenaren vulde LB-enquete in

Op om 05:29
LENNIK - 223 op ongeveer 8.800 Lennikenaren hebben de enquête ingevuld, die door de leden van de Lijst Burgemeester in alle brievenbussen van de gemeente is gepost. Dat komt volgens de partij overeen met 3,5% van de huisgezinnen "Een bruisende gemeente, met een ruim aanbod aan cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten, met klantvriendelijke …
Lees meer

Carl Dewever op Lennikse CD&V-lijst bij gemeenteraadsverkiezingen en CD&V dient …

Op om 22:50
LENNIK – De eigenaar van het kasteel van Eizeringen, Carl Dewever, staat bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober op de CD&V-lijst. De partij maakt op vrijdag 29 juni haar lijst bekend. CD&V heeft onlangs ook klacht ingediend tegen de Lennikse begroting. Carl Dewever kocht en restaureerde enkele jaren geleden het kasteel van …
Lees meer

Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt beroep weigering vergunning …

Op om 13:58
HEIKRUIS – Nadat het Vlaams Gewest het beroep tegen de weigering van de provincie in verband met een milieuvergunningsaanvraag voor windturbines in Heikruis verwierp, deed de Raad voor Vergunningsbetwistingen hetzelfde voor de bouwvergunning. Op 27 april kreeg de gemeente Pepingen het bericht dat Vlaams Minister Schauvliege het beroep tegen de …
Lees meer

Lennik 2000 en Eddy Warrand zetten zelf begrotingswijziging op agenda …

Op om 06:13
LENNIK – Op de gemeenteraad van maandag 28 november krijgen de gemeenteraadsleden twee verschillende begrotingswijzigingen voorgeschoteld. Dat is het resultaat van een onenigheid tussen de fractie van de Lijst van de Burgemeester enerzijds en van coalitiepartner Lennik 2000 en schepen Eddy Warrand anderzijds. Binnen het Lennikse college van …
Lees meer

Milieuvergunning windmolens Bautebrugstraat Heikruis definitief geweigerd

Op om 22:15
HEIKRUIS – Het Vlaams Gewest heeft het beroep tegen de weigering van de provincie in verband met een mileiuvergunningsaanvraag voor windturbines in Heikruis verworpen. Op 27 april kreeg de gemeente Pepingen het bericht dat Vlaams Minister Schauvliege het  beroep tegen de weigering van de milieuvergunning voor de exploitatie van 3 …
Lees meer

Hoogtereddingsteam Halse brandweer neemt deel aan internationale wedstrijd

Op om 04:27
HALLE - Het hoogtereddingsteam van de brandweer van Halle zal ook dit jaar deelnemen aan de internationale Grimpday-wedstrijd op de citadel in Namen. Vorig jaar behaalde het team uit Halle er nog een prachtige dertiende plaats. Sinds 2003 heeft de Halse brandweer een interventieteam voor het uitvoeren van brandweertaken met valrisico. Dit …
Lees meer

Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan gaat in onderzoek

Op om 00:55
LENNIK – Op de gemeenteraad van vorige week werd het Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan goedgekeurd, waarvan de studie 10 jaar geleden werd aangevat. Het definitief plan maakt onder meer 3 woonlagen in het centrum, de uitbreiding van de gemeenteschool en de bouw van een brandweerkazerne mogelijk. Het Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk …
Lees meer

Heel wat bezorgde inwoners op Windmolenwandeling (Audio)

Op om 23:38
ROOSDAAL / LIEDEKERKE - Een zeventigtal wandelaars namen gisteren deel aan de Windmolenwandeling van Leefbaar Liedekerke Roosdaal. De actiegroep ziet de mogelijk komst van vier grote windmolens op de grens van Roosdaal en Liedekerke niet zitten en liet de wandeling vertrekken vanuit Liedekerkebos. "Om aan te tonen hoe dicht dat prachtig stukje natuur …
Lees meer

Lenniks college van burgemeester en schepenen loopt zich vast op verdeling van …

Op om 17:47
LENNIK - Het zit er bovenhands op in het Lennikse college van burgemeester en schepenen. De coalitiepartners geraken het niet eens over een budgetherziening. Vrijdag stapten de schepenen Geert De Cuyper en Etienne Van Vaerenbergh van Lennik 2000 zelfs op tijdens de vergadering van het schepencollege. Volgens schepen Eddy Warrand dreigt er voor Lennik veel …
Lees meer

Resultaten agenda

Er werden geen agendapunten met de gekozen zoekopdracht gevonden.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?