Zoeken

Resultaten nieuws

"Kleine windturbines kunnen zonnepanelen vervangen"

Op om 18:47
REGIO - Kleine windturbines zijn rendabel, mits de turbine goed wordt gekozen en de plaatsing zorgvuldig gebeurt. Dat is de conclusie van een recent onderzoeksproject aan de Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel, gesteund door IWT Vlaanderen. Kleine windturbines (dat zijn turbines met een ashoogte tot 15 m) vormen een bijzonder …
Lees meer

Provincie geeft groen licht voor 7 windturbines

Op om 23:29
VLAAMS-BRABANT - De provincie Vlaams-Brabant keurde een milieuvergunning goed voor drie windturbines in Beersel-Sint-Pieters-Leeuw en een milieuvergunning voor vier windturbines in Asse. Ze zullen samen 36.400.000 kWh per jaar produceren. Dat is groene stroom voor 9.100 gezinnen. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant gaf groen licht voor een …
Lees meer

Ecopower trakteert op einde van werken aan windturbines

Op om 12:43
ASSE - Om het einde van de bouw van vier windturbines rondom het industriepark van Mollem te vieren organiseert bouwheer Ecopower een feestelijke receptie. Aan de opening is ook een fotowedstrijd met mooie prijzen gekoppeld. Ecopower nodigt iedereen uit om het windturbinepark feestelijk te openen op zaterdag 11 april om 14u30. Je krijgt er een vrolijke …
Lees meer

Infoavond bouw windturbines in Mollem

Op om 10:29
MOLLEM - Naar aanleiding van de bouw van de eerste windturbines in de industriezone van Mollem organiseert Ecopower op dinsdag 23 september een infoavond. De coöperatie geeft er uitleg over de impact van windturbines op de omliggende woningen en bedrijven en over de wijze waarop je financieel kan participeren aan het project. Drie jaar geleden keurde …
Lees meer

Eizeringen niet geschikt voor windturbines maar Zwijnenberg wel

Op om 16:14
LENNIK – Het studiebureau Zero Emissions heeft op de gemeenteraad de resultaat bekend gemaakt van een haalbaarheidsstudie rond windenergie in Lennik. Daarbij blijken de drie oorspronkelijke inplantingsplaatsen in Eizeringen weinig kans te maken op een vergunning. Het gebied van de Zwijnenberg in Sint-Martens-Lennik is veel geschikter. Volgens Alex …
Lees meer

Voorwaardelijk gunstig advies voor 2 windturbines langs kanaal in Leeuw

Op om 18:27
SINT-PIETERS-LEEUW - Het Leeuwse college van burgemeester en schepenen heeft in haar zitting van 25 februari 2013 een voorwaardelijk gunstig advies gegeven voor het oprichten van 2 windturbines aan de overzijde van het kanaal (zijde Beersel, maar op grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw - tussen kanaal en Zenne). Deze aanvraag werd ingediend door …
Lees meer

"Windturbines dicht bij bewoning plaatsen is waanzin"

Op om 17:40
ROOSDAAL - Dokter Goethals, een cardioloog uit het O.L.V. ziekehuis, windt er geen doekjes om. "Het is in geen geval verstandig om windturbines in de directe nabijheid van woonzones te plaatsen", zegt hij. Goethals deed deze uitspraak tijdens een gesprek met 'LeefbaarLiedekerkeRoosdaal', het comité dat zich verzet tegen de komst van …
Lees meer

Ook Open Vld Roosdaal zegt nee tegen windmolenproject

Op om 15:10
ROOSDAAL - Het lijkt een uitstekende week te worden voor het 'LeefbaarLiedekerkeRoosdaal' comité dat zich verzet tegen de inplanting van vier tot vijf windmolens op de grens van Liedekerke met Roosdaal. Nadat eerder N-VA zich al tegen het project keerde, laat nu ook Open Vld weten dat de gekozen locatie lang niet ideaal is voor de inplanting …
Lees meer

Bouw Ecopower-windturbines op schema

Op om 14:09
MOLLEM - De bouw van vier windturbines rondom het industriepark van Mollem begint steeds zichtbaarder te worden. Bouwheer Ecopower laat weten dat de werken op schema zitten. De voorbereidende werken, zoals de bekabeling en de aanleg van de kraanplaatsen, gebeurden al in september en momenteel vallen vier gigantische funderingen te zien. Ecopower hoopt …
Lees meer

Kerstverlichting wijkt voor windmolens

Op om 16:02
ASSE - Voor het plaatsen van de vier windmolens in het industriepark van Mollem moeten de komende weken verschillende uitzonderlijke transporten door de gemeente rijden. Dit heeft onder andere gevolgen voor de 'kerstsfeer' in ht centrum van Asse.   De transporten zullen telkens gebeuren tijdens een donderdagnacht : op 27 november en op …
Lees meer

Windmolen breekt wereldrecord crowdfunding

Op om 07:59
LENNIK / NEDERLAND – Op de jongste gemeenteraad van Lennik werd een haalbaarheidsstudie voor windenergie in de gemeente voor gelegd. Eén van de besluiten was dat een corporatief project de beste slaagkansen bood. In Nederland is een windmolen in 13 uur tijd verkocht aan een 2000-tal gezinnen. Nooit eerder werd er via crowdfunding zo snel zo …
Lees meer

Vier windturbines in Mollem: sfeerfoto’s

Op om 08:32
ASSE - In Mollem nam Ecopower donderdag officieel de vier nieuwe windturbines in de bedrijvenzone in gebruik. Jos Van Malder nam er een aantal prachtige sfeerfoto’s. Klik op deze link: https://plus.google.com/photos/100929424393534397008/albums/6134115587056549729
Lees meer

Elektriciteitswerken voor vier windturbines

Op om 09:43
ASSE - Begin deze maand is Eandis gestart met de aanleg van de elektrische leidingen die de vier windturbines die in de industriezone van Mollem komen, verbinden met de elektriciteitscentrale gelegen langs de industriezone Broekooi. Het traject loopt langs Terheideboslaan-Heierveld-Benedenstraat-Hoogstraat-Diepestraat en Breker. Voor het uitvoeren van de …
Lees meer

Pepings schepencollege geeft uitleg over vooruitzichten

Op om 14:06
Pepings schepencollege geeft uitleg over vooruitzichten PEPINGEN - Het Pepingse LVB-NVA-bestuur heeft een toelichting gegeven over haar strategische meerjarenplanning en budget. “Zoals op de laatste gemeenteraadzitting stellen wij vast dat de negatieve financiële situatie zeer ernstig te beschouwen is”, zegt burgemeester Eddy …
Lees meer

Volgens N-VA zijn windmolens in Borchtlombeek / Liedekerke geen goed idee

Op om 21:21
ROOSDAAL / LIEDEKERKE - N-VA Roosdaal sluit zich aan bij de kritiek van cardioloog Goethals omtrent de geplande windmolens in het binnengebied tussen Borchtlombeek en Liedekerke en wil daarmee tegemoet komen aan de vraag van de omwonenden om een helder standpunt. “Ook wij vinden het plaatsen van windmolens in een dichtbevolkte omgeving geen goed …
Lees meer

Besparen is de boodschap in Assese meerjarenplanning

Op om 10:46
ASSE - Het mag eigenlijk geen verrassing heten dat ook Asse, net zoals quasi alle andere steden en gemeenten in Vlaanderen, de komende jaren de broekriem moet aanhalen. Dat blijkt uit de voorstelling van de meerjarenplanning 2014 - 2019. In hoeverre dat een impact zal hebben op het gemeentepersoneel is niet helemaal duidelijk want er zal nog een externe …
Lees meer

Herne vraagt gelijke afstanden windmolens

Op om 15:36
HERNE – Het Waals gewest is bezig met het vast leggen van inplantingszones voor windturbines langs de E429. Het Waals gewest houdt op haar grondgebied rekening met een afstand van 450 meter tot de dichtstbijzijnde woningen. Herne stelde vast dat die afstand over de gewestgrens niet wordt gerespecteerd. De gemeente heeft nu een bezwaarschrift …
Lees meer

N-VA-Lennik² wil duidelijke info rond windturbineproject

Op om 19:51
LENNIK - NVA-LENNIK-KWADRAAT wil dat gemeente duidelijke informatie verschaft over de resultaten van de windenergiestudie in Lennik. Op de gemeenteraad van afgelopen maandag 23 september stelde het studiebureau Zero Emission Solutions de resultaten voor van een haalbaarheidsstudie naar windenergie in de gemeente Lennik. Deze studie vormt een verder …
Lees meer

Kyoto in het Pajottenland bezoekt gemeentebesturen

Op om 13:41
GOOIK – ASSE – DILBEEK – HALLE - Een afvaardiging van de Paddenbroek, Pajopower en het ACV/ACW/KWB/OKRA Brussel-Halle-Vilvoorde bezoekt vier gemeentebesturen om hun  doelstellingen rond duurzame energie en klimaatverandering toe te lichten en deze symbolisch te overhandigen. De delegatie verplaatste zich met twee elektrische wagens …
Lees meer

Kyoto in het Pajottenland² helpt de Pajotten via energiebesparende maatregelen …

Op om 03:13
PAJOTTENLAND-ZENNEVALLEI – Het project Kyoto in het Pajottenland wordt uitgebreid van 7 Pajotse gemeenten naar 15 gemeenten in het Pajottenland en de Zennevallei. Kyoto in het Pajottenland². Door energiebesparing kunnen de Pajotse gezinnen een jaarlijks verarming van 226 miljoen euro tegen gaan en door lokale projecten voor het opwekken van …
Lees meer

Lennikse begrotingscommissie keurt budget 2012 goed

Op om 21:48
LENNIK – Op de gemeentelijke commissie “Budget” werd de nieuwste versie van de begroting 2012 goedgekeurd door de meerderheid. De begroting wordt zelfs met een overschot vooropgesteld. De begroting gaat nu naar de gemeenteraad van eind september, op enkele weken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gouverneur Lodewijk De Witte …
Lees meer

Resultaten agenda

Er werden geen agendapunten met de gekozen zoekopdracht gevonden.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?