Zoeken

Resultaten nieuws

Gemeente wil leegstand in Brusselstraat aanpakken

Op om 17:32
GROOT-BIJGAARDEN - Schepen Marc De Meulemeester (Open VLD) wil dringend een oplossing voor de leegstaande winkelpanden in de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden, maar door de bepaling van het gewestplan mogen de lege ruimtes niet omgevormd worden tot een extra woonlaag. "De leegte creëert een verloedering van de buurt, en dat moeten we aanpakken", zegt De …
Lees meer

Onverwacht vergunning voor GEN-werken

Op om 16:08
LINKEBEEK/SINT-GENESIUS-RODE - Spoorwegbeheerder Infrabel heeft dan toch een vergunning verkregen voor de uitbouw van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) in Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Nochtans wees alles erop dat na de vernietiging van de eerste vergunning het GEN-dossier weer jaren ging vertraging oplopen, maar een nieuwe wet brengt daar nu verandering …
Lees meer

Onderzoek MER vertraagt optimaliseren Lennikse wachtbekken

Op om 09:46
LENNIK – De provincie wil het water van de Molenbeek bufferen in het wachtbekken langs de Algoetstraat. Maar het is sinds het najaar 2013 wachten op de opheffing van de verplichting om daar over een Milieu-effecten-rapport aan te vragen.   Het wachtbekken werd tijdens de werken aan de doortocht van Lennik aangelegd door het Vlaams Gewest. Het …
Lees meer

Beersel naar Raad van State tegen Ringweg

Op om 15:09
BEERSEL - Het gemeentebestuur van Beersel stapt naar de Raad van State om de plannen van de Vlaamse overheid rond de Ringweg om Lot ongedaan te laten maken. Burgemeester Casaer wil dat een goedkoper voorstel in de praktijk getest wordt. Het gemeentebestuur ziet het gewestplan voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB), dat  vorig …
Lees meer

Negatief advies voor assistentiewoningen aan vijver van Essenbeek

Op om 07:45
ESSENBEEK – De stad adviseert het nieuwe verkavelingsdossier voor assistentiewoningen aan de vijver aan de Nijvelsesteenweg en de Kasteelstraat negatief. De stad ontving een nieuwe aanvraag tot aflevering van een stedenbouwkundig attest voor deze site. Deze bouwaanvraag voorziet de realisering van enerzijds één aaneengesloten gebouw met …
Lees meer

Liedekerke verkoopt voormalig gemeentelijk arsenaal

Op om 07:57
LIEDEKERKE - Notaris Yves De Ruyver gaat in opdracht van degemeente Liedekerke over tot de openbare verkoping van het voormalig gemeentelijk arsenaal van de groendienst in de Nijverheidszone-Begijnenmeers 55, bouwjaar: 1977. De groendienst zelf is verhuisd naar de nieuwe gemeentelijke loods. Het gebied is op het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB …
Lees meer

Voortbestaan van het Brabants trekpaard kan afhangen van Gooikse paardenfokkerij

Op om 13:53
GOOIK - Marcel Vossen heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor de bouw van een paardenfokkerij in de Zijpstraat in Gooik. Bij de nieuwe plannen heeft hij zoveel mogelijk rekening gehouden met de klachten van buurtbewoners. Voor Marcel Vossen uit Gooik is boerenpaarden fokken al heel zijn leven een passie. Al 25 jaar heeft hij trekpaarden die hij probeert …
Lees meer

LIV&E neemt het op voor eigenaars van zonevreemde woningen en eigenaars die op …

Op om 05:44
REGIO - Leven in Vlaanderen & Europa (LIV&E) pakt uit met twee petities. De eerste roept een halt toe aan de discriminatie van zonevreemde woningen. De tweede richt zich tegen het rioleringsbeleid van de Vlaamse Overheid. LIV&E is een pluralistische vereniging waarvan de leden uit alle hoeken van Vlaanderen komen. Zij nemen het al sinds …
Lees meer

Vergunning voor betwiste verkaveling Dworp geschorst

Op om 00:42
DWORP - De bouwvergunning voor een verkaveling met 18 woningen in Dworp, op de hoek van de Kerkstraat en de Krauwenberg, is geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De projectontwikkelaar wil achttien woongelegenheden bouwen op het stuk grond. Verschillende keren werd bij de gemeenten een vergunning aangevraagd, maar die werd elke …
Lees meer

Natuurpunt Sint-Pieters-Leeuw en Aquafin bouwen samen natuurgebied uit in de …

Op om 02:00
SINT-PIETERS-LEEUW -  Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden (Sint-Pieters-Leeuw) heeft een nieuwe belangrijke stap gezet in de verdere uitbouw van het natuurgebied Zuunvallei. De vereniging heeft met Aquafin een overeenkomst afgesloten waardoor er aansluitend perceel van 1,1 ha aan de Oude Zuun in beheer verkregen is. Aquafin zal er in samenwerking met …
Lees meer

Milieu- en stedenbouwkundige aanvraag voor leemontginnig Lenniks Vijverselen

Op om 20:23
LENNIK – De firma Ontginningen Demets Moorslede N.V. heeft een aanvraag ingediend voor milieu- en een stedenbouwkundige vergunningen voor een leemontginning over 20 jaar langs de Langestraat (Vijverselen) in Lennik. De firma is eerder al ontheven van de verplichting om een milieueffectenrapport aan te vragen. De uitbating is voorzien op …
Lees meer

Geen grootschalige recreatie op de Meigemheide in Beersel

Op om 16:25
BEERSEL -  Alles wijst er op dat er geen grootschalige recreatieprojecten worden ontwikkeld op de Meigemheide in Beersel. De onrust van  omwonenden en natuurliefhebbers en wandelaars kan dus stilaan wegebben.  Dit  voorjaar  nog zorgden  geruchten over hoevetoerisme,  hotelaccommodatie en recreatievoorzieningen nog …
Lees meer

Het Gooiks Parkeer Komitee komt op tegen geparkeerde vrachtwagens

Op om 19:28
GOOIK – Bewoners van de Edingsesteenweg zijn het beu dat er grote vrachtwagens komen parkeren op de smalle parkeerstroken voor hun deur. Het valt meer en meer op dat vrachtwagenchauffeurs hun voertuig mee naar huis nemen en dan parkeren langs de weg. Dat gebeurt al in vele gemeenten en ook langs de Edingsesteenweg in Gooik. De bewoners …
Lees meer

Natuurpunt Sint Pieters Leeuw vergroot natuurgebied in Zuunvallei

Op om 15:40
SINT-PIETERS-LEEUW - Natuurpunt Sint Pieters Leeuw heeft een weide perceel van 1 h 41 aangekocht in de Oudenakenstraat. Dit prachtig weiland ligt tussen de Zuunbeek en de Oudenakenstraat en is op het gewestplan volledig ingetekend als natuurgebied. Het perceel is daarenboven volledig ook GEN-gebied (Grote Eenheid Natuur) en …
Lees meer

Natuurpunt verwerft officieel Gooikse Kesterheide

Op om 20:04
GOOIK - Natuurpunt Pajottenland heeft 12 hectare van de Kesterheide aangekocht. Dat nieuws raakte eerder al bekend, maar sinds de aankoopakte deze voormiddag bij de notaris is ondertekend, is Natuurpunt definitief eigenaar van het natuurgebied. Natuurpunt heeft 12 hectare van de Kesterheide aangekocht. Het gaat om de percelen rond de IJzeren …
Lees meer

Roosdaalse bedrijven kunnen activiteiten behouden

Op om 00:54
ROOSDAAL - De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft gisteren het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde bedrijven' van Roosdaal goedgekeurd. Hierdoor zijn 22 bedrijven niet meer zonevreemd en kunnen ze hun activiteiten op hun huidige locaties behouden. 'Dankzij de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'zonevreemde …
Lees meer

Zenne en Zoniën willen geen pretpark in Meigemheide

Op om 05:58
BEERSEL - Streekvereniging Zenne en Zoniën verzet zich tegen plannen van het gemeentebestuur, dat via een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op de Meigemheide een bovenlokale toeristische en recreatieve voorziening wil toelaten. “De Meigemheide mag geen pretpark worden. De uitbouw van een recreatief-toeristisch initiatief onder de naam …
Lees meer

Natuurpunt koopt groot deel Kesterheide

Op om 17:47
GOOIK - Onlangs heeft Natuurpunt Pajottenland met de eigenaar van het crossterrein op de Kesterheide een overeenkomst gesloten om 12 hectare van het gebied aan te kopen. Het gaat om de percelen rond de IJzeren Man - het hoogste punt van het Pajottenland - en een groot stuk van het crossterrein. Deze aankoop past volledig in het motto van Natuurpunt: …
Lees meer

Ardense Voskoppen begrazen spaarbekken

Op om 01:35
LENNIK – Binnenkort grazen er Ardense Voskoppen op het natuurgebied naast de sporthal Jo Baetens, waar enkele jaren geleden een spaarbekken is aangelegd. Het is een project van de gemeente Lennik in samenwerking met Natuurpunt MOLennik en is het gevolg van een advies van de milieuraad. Gemeentearbeiders leggen de laatste hand aan de afsluiting …
Lees meer

Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan gaat in onderzoek

Op om 00:55
LENNIK – Op de gemeenteraad van vorige week werd het Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan goedgekeurd, waarvan de studie 10 jaar geleden werd aangevat. Het definitief plan maakt onder meer 3 woonlagen in het centrum, de uitbreiding van de gemeenteschool en de bouw van een brandweerkazerne mogelijk. Het Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk …
Lees meer

Provincie zoekt extra bedrijvenzone

Op om 19:17
TERNAT - De provincie Vlaams-Brabant onderzoekt momenteel drie mogelijke scenario's voor de uitbreiding van de bedrijvenzone in Ternat. Opties zijn een uitbreiding op de terreinen tussen de Assesteenweg en de Essenestraat, een uitbreiding van de bestaande bedrijvenzone Vitseroel of een combinatie van beide. Het gemeentebestuur is alvast niet happig op de …
Lees meer

Resultaten agenda

Er werden geen agendapunten met de gekozen zoekopdracht gevonden.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?