Zoeken

Resultaten nieuws

Het GEN is niet gemaakt om files te doen afnemen

Op om 15:22
Het Gewestelijk Netwerk is niet ontworpen om iets te doen aan de vele files in en rond de hoofdstad maar wel om …
Lees meer

RUP Den Bol zet industriegebied om naar woon-/kleinhandelsgebied

Op om 22:00
Nu de goedkeuring van het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Den Bol is verschenen in het Staatsblad, kan het plan op 24 …
Lees meer

Leeuws bestuur voert betonstop in tot eind 2025

Op om 11:08
Sint-Pieters-Leeuw voert een betonstop in tot het einde van 2025. Dit willen ze doen om de verstedelijkingsdruk een …
Lees meer

“We hebben voor Essenbeek iets uit de brand gesleept”

Op om 21:51
Het Halse College van Burgemeester en Schepenen stelt dat het een goede overeenkomst heeft bedongen met de …
Lees meer

Gemeente werkt aan RUP voor gebied 'Radartoren'

Op om 22:57
Het gemeentebestuur van Merchtem laat weten dat het een RUP wil opmaken voor het gebied 'Radartoren'.
Lees meer

Start Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Den Horinck’

Op om 16:54
Het college van burgemeester en schepenen keurde recent de start- en procesnota van RUP Den Horinck goed.
Lees meer

RUP Kerremans : herwaardering van Beneden Zellik

Op om 16:42
Vanaf morgen gaat het RUP Kerremans officieel van kracht. "Dankzij RUP Kerremans kan een erg verouderde en verloederde …
Lees meer

"Veranderde rechtspraak zorgt ervoor dat woningen aan vijver Essenbeek kunnen"

Op om 12:31
De provincie Vlaams-Brabant heeft op basis van nieuwe rechtspraak een vergunning gegeven voor de bouw van woningen aan …
Lees meer

Is Vijver Essenbeek definitief verkwanseld?

Op om 21:59
De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft een bouwvergunning afgeleverd voor de omstreden bouw van 11 woningen aan de Vijver van Essenbeek langs de Kasteelstraat. “Dat gebeurde op voorstel van de bevoegde deputé Tom Dehaene (CD&V). N-VA Halle is verbijsterd door deze onverwachte en onlogische beslissing en roept het Halse college op …
Lees meer

Brouwerij Eylenbosch: renovatie start in voorjaar 2018

Op om 10:45
Het dossier van de renovatie van de Brouwerij Eylenbosch in Schepdaal is in een definitieve fase beland. Dit door twee …
Lees meer

Nieuwe bouwaanvraag voor Krommestraat

Op om 09:34
De projectontwikkelaar, die eerder al een bouwaanvraag indiende voor appartementen in de Krommestraat, heeft een …
Lees meer

Voorwaardelijke vergunning voor bouw woonzorgcentrum Heikruis

Op om 15:08
De provincie Vlaams-Brabant geeft een voorwaardelijke vergunning aan vzw Mater Dei voor de bouw van een nieuw …
Lees meer

Deputatie weigert stedenbouwkundige vergunningen Levenslust

Op om 10:14
De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft de ingediende stedenbouwkundige vergunningen, die door de …
Lees meer

Goedgekeurd ‘kleinstedelijk gebied Halle’ laat uitvoering A8, fietspad en …

Op om 14:37
Door de goedkeuring van de vier provinciale uitvoeringsplannen voor het kleinstedelijk gebied Halle werd een kader …
Lees meer

A8 kan volwaardige autosnelweg worden

Op om 15:26
HALLE - De raad van de provincie Vlaams-Brabant stelde het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het kleinstedelijk gebied Halle definitief vast. Daar mee kan de A8 een volwaardige autosnelweg worden De plannen voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle tekenen een visie uit op de ruimtelijke toekomst van deze stad. Ze geven een antwoord …
Lees meer

Buren zien verkaveling ‘Kwinkeleer’ niet zitten

Op om 08:26
ROOSDAAL - Plannen om een woonuitbreidingsgebied in het binnengebied Brusselstraat – Keerstraat – Kwinkeleer aan te snijden zorgen voor veel onrust bij de omwonenden van het betroffen gebeid. Ze hebben de actiegroep ‘Roosdaal Leefbaar’ opgericht. Een West-Vlaamse bouwpromotor heeft een verkavelingsaanvraag ingediend voor de bouw van …
Lees meer

Binnenkort beslissing over aantal wooneenheden uitbreiding Sint-Elooiswijk

Op om 14:37
LENNIK - Het bestuur van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting gaat tijdens een bestuursvergadering op 28 januari beslissen of er wordt vast gehouden aan de 60 sociale woonheden die de sociale huisvestingsmaatschappij wil realiseren in de uitbreiding van de sociale Sint-Elooiswijk. De provincie stelde eerder dat deze uitbreiding moet beperkt …
Lees meer

CD&V’ers bekijken Gooikse ruimtelijke ontwikkeling

Op om 14:15
GOOIK – Een groep CD&V’ers bracht een bezoek aan Gooik om een kijk te krijgen op de wijze waarop de gemeente omspringt met ruimtelijke ordening. Onder de noemer Kompas 2030, maken een groep jonge CD&V’ers gebruik van een zeldzame vier jaren zonder verkiezingen, om zich out-of-the-box te herbronnen en een visie te ontwikkelen rond …
Lees meer

Illegaal containerpark verzegeld in Ternat

Op om 13:57
TERNAT – De milieuambtenaar en de politie hebben aan de Waterkant in Ternat illegaal containerpark-stort verzegeld. Het werd al geruime tijd uitgebaat  door een Pool. Deze persoon stapelt zijn containers en divers afval in en aan een loods, gelegen in agrarisch gebied. Dergelijke activiteiten zijn in zo’n gebied volgens het gewestplan …
Lees meer

Groen licht voor nieuwe woonwijk op Kruisveld in Halle

Op om 09:02
HALLE - De provincie Vlaams-Brabant heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kruisveld’ van Halle goedgekeurd. Hierdoor kunnen de voetbal-en tennisterreinen uitbreiden en kan er een nieuwe woonwijk gerealiseerd worden tussen de Eugène Ysayestraat en de Wielewaallaan. "De gewestplanbestemming van de zone Kruisveld in Halle was niet …
Lees meer

Halle gedagvaard voor bouwdossier aan vijver van Essenbeek

Op om 06:12
HALLE - De nv NJA heeft de stad Halle en het Vlaamse Gewest gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De nv vordert een provisionele schadevergoeding wegens het feit dat zij al jaren in de onmogelijkheid is om een bouwproject te realiseren aan de vijver van Essenbeek langs de Kasteelstraat. Het college van burgemeester en schepenen van de …
Lees meer

Resultaten agenda

Er werden geen agendapunten met de gekozen zoekopdracht gevonden.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?