Zoeken

Resultaten nieuws

N-VA gaat voor meer burgerparticipatie met twee commissies

Op om 09:32
Op de gemeenteraad van januari 2019 lanceerde Berdien Van Den Abeele namens de N-VA-fractie het voorstel om …
Lees meer

Nieuw huishoudelijk reglement voor Halse gemeenteraad

Op om 08:54
De Halse gemeenteraad heeft werk gemaakt van een nieuw huishoudelijk reglement. Door het decreet lokaal bestuur en de …
Lees meer

N-VA Liedekerke vraagt oprichting van Gemeenteraadscommissies

Op om 10:02
N-VA fractieleider Berdien Van Den Abeele bracht gisterenavond op de Liedekerkse gemeenteraad het voorstel om gemeenteraadscommissies voor "Grondgebiedzaken" (mobiliteit, openbare werken en ruimtelijke ordening) en "Financiën, Personeel en Administratie" (met inbegrip van burgerparticipatie) op te richten.
Lees meer

Klacht Halse N-VA over samenstelling gemeenteraadscommissies ongegrond

Op om 21:21
  HALLE – De gouverneur heeft een klacht van de N-VA over de samenstelling van de Halse gemeenteraadscommissies verworpen. Naar aanleiding van de gemeenteraad van dinsdag 29 januari 2013, waarop de samenstelling van de gemeenteraadscommissies bepaald werd, diende de partij N-VA klacht in bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. …
Lees meer

Stadsbestuur gaat ook commissievergaderingen streamen

Op om 16:20
Op 17 december 2019 zond de stad Halle de gemeenteraad voor de eerste keer live uit via de stadsapp, de website en …
Lees meer

Bestuursakkoord 2013-2018 van N-VA en CD&V in Sint-Pieters-Leeuw: …

Op om 20:55
SINT-PIETERS-LEEUW - Na de verkiezingen van 14 oktober 2012 beslisten N-VA en CD&V in Sint-Pieters-Leeuw samen een bestuursmeerderheid te vormen voor de periode 2013-2018. Beide partijen maakten nu de inhoud van hun bestuursakkoord vast. Dit document legt de hoofdlijnen van het beleid vast dat beide partijen samen zullen voeren in deze periode. …
Lees meer

Corona-herstelplan voor inwoners, handelaars en verenigingen kost 3 miljoen

Op om 15:30
Halle heeft een herstelplan uitgewerkt dat inwoners, verenigingen, handelaars en ondernemingen meer ademruimte moet …
Lees meer

Marc Devillé krijgt eretitel van gemeenteraadslid.

Op om 07:00
Op 26 november 2019 heeft de Halse gemeenteraad de eretitel van gemeenteraadslid toegekend aan Marc Devillé. Hij was …
Lees meer

De Burgerlobby PRO stelt zijn lijsttrekkers voor.

Op om 14:08
De Burgerlobby PRO zal in Vlaams-Brabant lijsten indienen, zowel voor de federale als voor de Vlaamse …
Lees meer

Nieuw provinciebestuur bespaart ruim 4,5 miljoen op politieke werking

Op om 12:21
De provinciale afslankingsmaatregelingen leveren de provincie Vlaams-Brabant een jaarlijkse besparing op van ruim …
Lees meer

Bestuursakkoord Halle 2019-2024 - Vooruit kijken voor Halle

Op om 09:00
De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 schudden het politieke landschap stevig door elkaar. Vanaf 2019 wordt de …
Lees meer

Gunther Coppens trekt N-va-lijst provincieraad

Op om 09:50
Nadat eerder al bekend werd dat Ben Weyts de lijst zou duwen, werd nu bekend dat Gunther Coppens uit Sint-Pieters-Leeuw …
Lees meer

Jong VLD Ternat gooit 10-puntenplan op tafel

Op om 21:03
Om het nieuwe politieke jaar op gang te trekken, heeft Jong VLD Ternat een 10-puntenplan voorgesteld waarmee het naar …
Lees meer

Feestelijke opening nieuw schoolgebouw: “Bloesem bloeit verder”

Op om 17:15
Bijna dag op dag twee jaar na de eerste steenlegging vindt de bijna 300 kinderen tellende schoolbevolking onderdak in …
Lees meer

OCMW-secretaris Jos Nevens gaat op pensioen na een rijke carrière

Op om 20:40
LENNIK – De Lennikse OCMW-secretaris gaat na 37 jaar met pensioen. Jos Nevens was één van de jongste OCMW-secretarissen toen hij in 1979 aan het werk ging bij het Lennikse OCMW. Hij heeft er een zeer rijke carrière op zitten. Jos Nevens nam als OCMW-secretaris afscheid tijdens een feestje in het ontmoetingszaaltje van Den Bleek. …
Lees meer

Opvolging wijlen schepen Michel Bellemans is gekend

Op om 14:58
HALLE - De Halse CD&V-fractie laat weten dat de overleden Halse schepen Michel Bellemans zal opgevolgd worden door Christophe Merckx. CD&V Halle is nog steeds in rouw naar aanleiding van het verlies van hun collega Michel Bellemans, die eind vorige maand de strijd tegen een slepende ziekte verloor. Omdat het Gemeentedecreet oplegt dat binnen de …
Lees meer

N-VA in de clinch met CD&V over nieuw fietspad

Op om 14:00
ROOSDAAL - Op de gemeenteraad werd vorige week het dossier over het  fietspad langs de Koning Albertstraat door de meerderheid goedgekeurd. De voltallige N-VA fractie stemde tegen. “Er zijn te veel hiaten in dit dossier om dit ook te kunnen goedkeuren. Bovendien gebeurt dit zonder het minste respect voor de betrokken buurtbewoners”, klinkt …
Lees meer

Johnny De Brabanter volgt wijlen Rita Malfroy op in provincieraad

Op om 16:34
LIEDEKERKE / ASSE - Johnny De Brabanter uit Liedekerke legde vandaag de eed af als nieuw provincieraadslid voor N-VA Hij vervangt Rita Malfroy uit Asse, die half januari aan een slepende ziekte overleed. Johnny De Brabanter (provincieraadslid N-VA): “Ik wist uiteraard dat ik als eerste opvolger een goeie kans maakte om deze legislatuur in de …
Lees meer

Ook Vlaams-Brabant verwelkomt glasaaltjes

Op om 06:45
VLAAMS-BRABANT - Het Agentschap voor Natuur en Bos zette gisterenochtend samen met de Provinciale Visserijcommissies jonge paling of glasaal uit over gans Vlaanderen. Deze maatregel past in het Palingbeheerplan om de palingbestanden weer op peil te brengen. Ook in Vlaams-Brabant werd 28 kg glasaal uitgezet. Jonge palingen worden in de Sargassozee geboren. …
Lees meer

'Papierberg voor de provincieraden zal drastisch slinken'

Op om 22:52
VLAAMS-BRABANT - De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het reglement voor de terugbetaling van informaticakosten voor de provincieraadsleden goed. Voorwaarde van terugbetaling is dat de raadsleden alle documenten digitaal toegestuurd krijgen. Bedoeling is om de ‘papierberg’ voor de provincieraden drastisch te doen …
Lees meer

De agenda van de Lennikse gemeenteraad

Op om 17:38
LENNIK – Op de Lennikse gemeenteraad van maandag 25 februari 2013 staan 32 agendapunten van de meerderheid, acht toegevoegde punten van de oppositiepartij N-VA-Lennik² en één toegevoegd punt van gemeenteraadslid Willy De Waele. De meeste punten handelen over de aanduidingen van afgevaardigden in allerlei intercommunales en …
Lees meer

Resultaten agenda

Er werden geen agendapunten met de gekozen zoekopdracht gevonden.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?