Zoeken

Resultaten nieuws

Binnenschoolse kinderopvang niet meer gratis

Op om 09:08
GALMAARDEN – Het gemeentebestuur heeft het huishoudelijk reglement voor de Binnenschoolse kinderopvang aangepast. De opvang is voortaan niet meer gratis. Sinds vele jaren investeert het gemeentebestuur van Galmaarden in onderwijs, schoolgebouwen en andere bijkomende dienstverlening zoals de voor- en naschoolse opvang. De vraag naar kinderopvang …
Lees meer

Nieuw kinderdagverblijf opent deuren in Peizegem

Op om 12:34
PEIZEGEM - Groep Infano, het vroegere Breugelkind, opent op 1 oktober het nieuwe kinderdagverblijf ‘Zonnetje Merchtem’, voor kinderen van nul tot drie jaar, in de oude school Ten Bos in Peizegem. Naast het kinderdagverblijf zal ’t Breugelkind/groep Infano in hetzelfde gebouw ook buitenschoolse kinderopvang organiseren. De gemeente en groep …
Lees meer

Binnenschoolse kinderopvang basisschool Herhout blijft behouden

Op om 15:05
GALMAARDEN – Het college van burgemeester en schepenen kan door de aanwerving van een halftijdse toezicht(st)er de binnenschoolse kinderopvang van Gemeentelijke Basisschool Herhout verder zetten. Het bestuur besloot eerder om op 1 september 2014de binnenschoolse kinderopvang voor GBS Herhout samen te voegen  met de opvang in GBS Tollembeek. Deze …
Lees meer

Kinderen Infano supporteren voor Rode Duivels (Foto's)

Op om 14:08
REGIO - Net als in het hele land supporteren ook de kinderen en begeleiding in de verschillende kinderdagverblijven en opvangplaatsen van de groep Infano , tot voor kort bekend als Breugelkind, actief voor de Rode Duivels. Niet alleen de opvangplaatsen zelf zijn volledig ingekleed in de Belgische kleuren, ook de kinderen steken de handen uit de mouwen. Zo …
Lees meer

‘Knopjesman’ brengt Nederlandstalige kinderopvang in Brussel in beeld

Op om 14:55
BRUSSEL - In aanwezigheid van Brigitte Grouwels, VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, werd deze ochtend de film ‘Knopjesman’ aan het publiek voorgesteld. De film toont de ruime speel- en ontwikkelingsmogelijkheden in de Nederlandstalige Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO’s) in Brussel. “De VGC heeft de …
Lees meer

CKO ’t Breugelkind vzw krijgt bezoek van Sint en Piet

Op om 21:59
TERNAT - Naar jaarlijkse gewoonte kwam de Sint op bezoek in het initiatief voor Buitenschoolse kinderopvang ‘Het Maantje’ in Ternat. De kinderen overhandigden de Heilige man een stapel tekeningen en Hij werd verrast met een dans op het lied ‘Gangnam style’. De Sint deed een oproep aan de kinderen om Hem te helpen marsepein …
Lees meer

Bestuursakkoord 2013-2018 van N-VA en CD&V in Sint-Pieters-Leeuw: …

Op om 20:55
SINT-PIETERS-LEEUW - Na de verkiezingen van 14 oktober 2012 beslisten N-VA en CD&V in Sint-Pieters-Leeuw samen een bestuursmeerderheid te vormen voor de periode 2013-2018. Beide partijen maakten nu de inhoud van hun bestuursakkoord vast. Dit document legt de hoofdlijnen van het beleid vast dat beide partijen samen zullen voeren in deze periode. …
Lees meer

Tarief kinderopvang gaat index volgen

Op om 09:13
SINT-PIETERS-LEEUW – Op de gemeenteraad van vorige week werd een tariefwijziging voor de buitenschoolse kinderopvang goedgekeurd. De nieuwe tarieven gaan in voege op 1 september 2014. De  ouderbijdrage wordt aangepast omdat die al jaren de kosten niet meer dekt. Er moet in tijden van crisis, ook door de gemeente, een beter evenwicht worden …
Lees meer

Leerlingenvervoer en opvang duurder in Gooik

Op om 10:27
GOOIK – De gemeenteraad heeft de tarieven voor drank, leerlingenvervoer en voor- en naschoolse opvang aangepast. De prijs van het leerlingenvervoer is al 25 jaar gelijk gebleven op 0,25 euro per rit voor kleuters en 0.38 euro voor kinderen van de lagere school. Gooik trekt het tarief nu voor alle kinderen op naar 0.60 euro per leerling. Gooik geeft …
Lees meer

Verkiezingsprogramma Groen - sp.a Dilbeek: 7 bouwstenen

Op om 15:07
DILBEEK - In oktober trekken Groen en sp.a in Dilbeek opnieuw samen naar de kiezer. Het progressief kartel  gaat voor de verdere opbouw van de gemeente.  We geven hieronder het integrale programma weer. “Waar onze gemeente goed en sterk in is, moet behouden blijven. Jammer genoeg zijn er ook nog zeer veel punten waar veel verbetering …
Lees meer

Liedekerkenaren voeren actie tegen vernieuwde NMBS dienstregeling

Op om 20:23
LIEDEKERKE - CD&V Liedekerke zet alles op alles om de NMBS op andere gedachten te brengen over de vernieuwde dienstregeling. De partij kreeg zoveel klachten van inwoners dat er over gegaan zal worden tot actie. De recent aangepaste NMBS dienstregeling zet kwaad bloed bij heel wat pendelaars uit Liedekerke. CD&V Liedekerke ontving intussen zoveel …
Lees meer

Geen busvervoer meer voor Merchtemse leerlingen lager onderwijs

Op om 14:33
MERCHTEM -  Op de Merchtemse gemeenteraad is beslist dat de leerlingen van de Merchtemse lagere scholen vanaf 1 september 2013 geen gebruik meer kunnen maken van de schoolbus. Het gaat om een besparingsmaatregel. N-VA Merchtem stemde als enige fractie tegen het voorstel. "Het budget voorzien voor deze dienstverlening wordt geschrapt zodat vanaf …
Lees meer

Kindertentoonstelling krijgt een vervolg

Op om 17:44
TERNAT – Afgelopen weekend organiseerde kinderbegeleidster en digitaal artieste Daisy Schoonjans in samenwerking met kinderopvangcentrum ’t Breugelkind een tentoonstelling. Deze tentoonstelling zal niet enig in haar soort blijven. “De bedoeling is dit evenement nog een aantal keer te herhalen.” Zowel Daisy als haar jonge …
Lees meer

Galmaarden herschikt meerjarenplanning

Op om 17:11
GALMAARDEN - Op de gemeenteraad van dinsdag 28 oktober 2014 werd een voorstel tot wijziging van de gemeentelijke meerjarenplanning besproken. Volgens de N-VA-oppositie zijn de reserves in 2015 opgesoupeerd en stijgen de leninglasten opnieuw. N-VA-raadslid An Werst , die het financiële beleid van de gemeente op de voet volgt  merkte op dat …
Lees meer

Bouw uitbreiding GBS Tollembeek start maandag

Op om 09:29
TOLLEMBEEK – Op maandag 3 november start aannemer CEI-De Meyer met de bouw van bijkomende klaslokalen aan de gemeentelijke basisschool Tollembeek. Nadat de nutsvoorzieningen zijn doorgetrokken tot aan de bouwgrond kan de eigenlijke bouw starten. Die zal ongeveer 16 maanden duren. De nieuwbouw situeert zich langs de Schoolstraat achter de bestaande …
Lees meer

"Onveilig lokaal gevaar voor leerlingen"

Op om 12:33
ONZE-LIEVE-VROUW-LOMBEEK - De N-VA-fractie diende op de recentste gemeenteraad zelf een agendapunt in dat voorzag in de huur of aankoop van een containerklas voor de gemeentelijke basisschool in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Een lokaal dat vooraan in het oud-gemeentehuis gebruikt wordt, voldoet volgens N-VA immers helemaal niet aan de huidige kwaliteits- en nog …
Lees meer

Basisschool De Key mikt op talent en natuur

Op om 12:07
LENNIK – Vlakbij het centrum van Lennik, wat verscholen in het groen staat basisschool De Key, die focust op de talenten van de kinderen en op de natuur. Directeur Jean-Pierre Claeys vindt deze groene plek net een belangrijke meerwaarde die zijn school aan het jonge volkje kan bieden. “We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich hier …
Lees meer

In november start bouw uitbreiding gemeenteschool Tollembeek

Op om 10:54
TOLLEMBEEK – De gemeente Galmaarden en de vennootschap Scholen van Morgen hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van bijkomende klaslokalen aan de gemeentelijke basisschool Tollembeek. Omdat er in de gemeentelijke basisschool Tollembeek in de Schoolstraat in Tollembeek een tekort is aan lokalen heeft het gemeentebestuur van Galmaarden destijds …
Lees meer

Tollembeekse gemeenteschool De Knipoog krijgt nieuwe kleuterschool

Op om 08:12
GALMAARDEN – Eind volgend jaar wordt de gemeenteschool De Knipoog uitgebreid met een kleuterschool. Dat is meer dan nodig want de schoolt telde in het begin van het schooljaar 278 leerlingen en kleuters. De gemeente Galmaarden diende een project in bij “Scholen voor Morgen” omdat de Tollembeekse gemeenteschool stilaan uit zijn voegen …
Lees meer

Besparingsronde treft bibliotheekfiliaal Buizingen

Op om 16:03
BUIZINGEN – Met ingang van 1 juli 2013 zal het bibliotheekfiliaal in de basisschool Beukenbos in Buizingen definitief sluiten. Door de financiële toestand van de stad Halle is het college van burgemeester en schepenen verplicht te besparen. Mogelijk worden er nog andere activiteiten en projecten geschrapt in de toekomst. De procedure om de …
Lees meer

Fototentoonstelling over 10-jarige samenwerking tussen Dilbeek en Stellenbosch

Op om 21:50
DILBEEK - Naar aanleiding van tien jaar samenwerking van de gemeente Dilbeek met de stad Stellenbosch in Zuid-Afrika kan je vanaf vanavond een fototentoonstelling bekijken in Westrand. De voorbije 10 jaar ontving Dilbeek subsidies van de Vlaamse Gemeenschap om er jeugdwerking te ondersteunen. Zo wordt er nu naschoolse opvang georganiseerd maar …
Lees meer

Resultaten agenda

Er werden geen agendapunten met de gekozen zoekopdracht gevonden.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?