Pajotse psychologen verenigen zich

Op 23 januari 2018 werd de officiële aftrap gegeven van de Psychologenkring Pajottenland, afgekort Psykring Pajottenland. Alle klinisch psychologen, gevestigd in de regio, waren uitgenodigd.

Vanuit de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen/ VVKP werd het initiatief genomen om Vlaanderen op te splitsen in regio’s en per regio een psychologenkring te laten opstarten. Via regionale psychologenkringen zal de wederzijdse informatiedoorstroming meer op maat kunnen gebeuren. Elke regio zal  meer kunnen inspelen op specifieke noden en vragen. Hierdoor zal communicatie en samenwerking met andere disciplines (zoals huisartsen, kinesisten, apothekers, enz) vergemakkelijken en verbeteren.

 Pajottenland

 Onder deze impuls van het VVKP en met de steun van het LMN namen enkele psychologen het initiatief om ook in de regio Pajottenland een kring op te starten. Dit voorlopig als een feitelijke vereniging, die minimaal 4 keer per jaar zullen samenkomen. Deze kring richt zich op de afgebakende eerstelijnszone Pajottenland, waaronder vallen: Dilbeek, Ternat, Roosdaal, Lennik, Gooik, Herne, Galmaarden en Bever.

De doelen van deze psykring situeren zich op het vlak van informatiedoorstroming, netwerking, deskundigheidsbevordering, lokale verankering en vertegenwoordiging.

 De opstart-avond was een eerste kennismaking met elkaar en er werd gepeild naar ieders verwachtingen, noden en vragen. Daarnaast was ook Lynn Delfosse aanwezig, kringcoördinator vanuit het VVKP, om meer tekst en uitleg te geven over het hoe en het waarom. Nadien kregen de aanwezigen een eerste vorming in het kader van deskundigheidsbevordering. Kirsten O van het CGG Passant gaf een uiteenzetting over suïcidepreventie, hetgeen voedend was voor alle aanwezigen. En uiteraard werd achteraf het glas geheven!

 Voor meer informatie en vragen: Psykring Pajottenland: psykringpajottenland@gmail.com

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?